Accions del document

Xarxa ALFA "TECSPAR"

Comparteix Share
Projecte aLFA. Amèrica Llatina-Formació Acadèmica. Programa de Cooperació Acadèmica entre la Unió Europea i Amèrica llatina. “Tecnologies sostenibles per a la potabilització i tractament d’aigües residuals”

Antecedents

La gestió adient dels recursos hídrics a nivell global és un dels principals reptes de la humanitat. Actualment hi ha més de 1500 milions de persones que no tenen accés a l’aigua amb garanties suficients de qualitat . Això és degut, principalment, a l’abocament incontrolat d’aigües residuals a les fonts de proveïment i a la falta de sistemes fiables de tractament de les aigües distribuïdes. Queda clar, per tant, que la potabilització i la depuració d’aigües deuen formar part d’un binomi inseparable, si l’objectiu final és la promoció de la Salut Pública i la preservació del medi ambient.

Els sistemes convencionals de potabilització i depuració requereixen de nombrosos equips i sistemes electromecànics que produeixen costos d’explotació i manteniment elevats. En conseqüència, la implantació d’aquests sistemes planteja grans dificultats en països amb problemes econòmics; per tant, les tecnologies sostenibles de baix cost es converteixen en una alternativa viable.

 

L’objectiu principal de la xarxa és la transferència de coneixements i experiència des de Europa a Amèrica Llatina, per potenciar la implantació de tecnologies sostenibles de potabilització i depuració que incideixin de forma positiva a la qualitat dels recursos d’hídrics i, a la vegada, afavoreixin la disminució de l’ús d’additius químics, la reducció en la generació de subproductes i altres residus, la minimització del consum d’aigua y/o d’energia i la valoració dels recursos depurats para l’agricultura o d’usos no convencionals.


 

La xarxa pretén ser un instrument per intercanviar conceptes i adquirir nous coneixements pel que fa a processos i tecnologies i formar professionals en les tecnologies sostenibles per a la potabilització i la depuració. El treball en xarxa permet la generació de la suficient massa crítica de científics i tècnics que puguin abordar, des de una perspectiva multidisciplinària, les diferents problemàtiques relacionades amb la temàtica aprofitant les fortaleses i experiències de cadascun dels grups participants.

Els grups participants d’Amèrica Llatina disposen de les capacitats suficients per poder contribuir a la transferència de tecnologies sostenibles. Aquestes capacitats es veuran augmentades i potenciades per la integració d’estudiants de doctorat y postgrau en els grups d’Europa participants de les xarxes. En aquest sentit, el recolzament del Programa Alfa s’estableix com la manera de consolidar una cooperació ja establerta per endavant per alguns dels grups participants de la xarxa.


Objectius del Projecte

  • Determinar els beneficis i els riscos de les tecnologies de tractament sostenibles, tenint cura de les polítiques de l’aigua, els aspectes sanitaris i legislatius, els sistemes de gestió, la qualitat del medi ambient i el desenvolupament tecnològic.
  • Dotar dels coneixements i experiència adequats als membres de la xarxa d’Amèrica Llatina, per promoure la implantació de tecnologies sostenibles per a la potabilització i la depuració.
  • Contribuir a la identificació de sistemes que permetin determinat i millorar de forma fiable la qualitat de les aigües de proveïment.
  • Estendre la formació en tecnologies sostenibles a altres sectors i col·lectius, a través de la capacitació de tècnics locals - regionals, personal d’indústries i altres.


Objectius de la Xarxa

  • Promoure la formació i especialització d’estudiants, docents, tècnics locals i altres col·lectius interessats en la gestió, el disseny, construcció i/o operació de tractaments sostenibles de potabilització i depuració.
  • Promoure l’intercanvi acadèmic, científic i tecnològic entre institucions d’educació superior d’Europa i d’Amèrica Llatina, que treballin en potabilització i depuració, amb especial èmfasi en tecnologies sostenibles.
  • Contribuir a la transferència de tecnologies o sistemes sostenibles que suposin una valoració d’aigües depurades per a l’agricultura o usos no convencionals.
  • Fomentar la vinculació Universitat – Empresa per potenciar la formació investigadora i facilitar la transferència de tecnologia.

Línies d’Actuació

ÀREES D’ACTUACIÓ DE LA XARXA RESULTATS CONCRETS ESPERATS
Formació bàsica en sostenibilitat Materials didàctics per a cursos de capacitació en sistemes sostenibles per a la depuració
Curs on-line semi presencial de Tecnologies Sostenibles. CD-Rom amb les lliçons i autoavaluació.
Campus virtual per a la realització del curs on-line semipresencial.
Formació especiatlizada científica-tècnica Manual Tècnic 1: Sistemes Naturals (Humedals Construïts) per al tractament d’Aigües Residuals Urbanes
Manual Tècnic 2:Sistemes Naturals (Humedals Construïts) per la depuració d’Efluents Industrials.
Manual Tècnic 3: Elaboració de criteris per a la implantació de tecnologies sostenibles a l’Amèrica Llatina.
Transferència de Tecnologies Sostenibles Construcció planta pilot de sistemes naturals de tractament (Antioquia-Colòmbia)
Realització experiència demostrativa de millora de potabilització.

Intercanvi científic i tecnològic entre

Universitats Europees i d’Amèrica Llatina

Els resultats dels projectes conjunts desenvolupats per cadascun dels grups en el marc de la xarxa, es presentaran en tots aquells medis utilitzats habitualment per científics, enginyers i altres professionals, en forma d’articles científics i divulgatius, tant per transferirinformació com per divulgar els coneixements i tecnologies.
Realització d’un Simposium Internacional sobre Tecnologies Sostenibles per a la potabilització i la depuració.
Llibre de comunicació (proceedings) del Simposium.
Revista electrònica de difusió de les activitats de la xarxa, preparació de projectes formatius i científics, etc.

Llista de les Institucions Membres de la Xarxa

Nom País
D’Amèrica Llatina Universitat d’Antioquia COLÒMBIA
Universitat de Concepción XILE
Universitat Autònoma de San Luís de Potosí MÈXIC
De la Unió Europea Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)* ESPANYA
Dublín Institute Of Technology IRLANDA
Universitat Degli Studi di Padova ITÀLIA
Applus ESPANYA

* La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC és la Unitat Responsable de Coordinació Tècnica del projecte.

 


 

darrera modificació: Desembre 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Càtedra Unesco de Sostenibilitat.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech