Accions del document

Programa URB-AL de la UE: “Energies renovables i xarxes de desenvolupament local”.

Comparteix Share

Coordinador: Ajuntament de Rubí (província de Barcelona, Espanya).

Assessoria Tècnica: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. UPC


L'objectiu principal del projecte és l'avanç cap a un desenvolupament econòmic energèticament sostenible mitjançant l'ús de les energies renovables (especialment l'energia solar), reduint la dependència energètica local i aprofitant les possibilitats de generació d'ocupació derivades de l'ús d'aquestes noves tecnologies. Per a això, es pretén crear i consolidar la xarxa de Centres d'Energia i Desenvolupament com eina que faciliti la implantació de les accions a realitzar: la conscienciació de la població, la planificació energètica, la formació de professionals i el suport a la creació d'empreses capaces de donar resposta a les noves necessitats i l'aplicació d'aquestes tecnologies com experiències pilot tant en àmbits urbans (on a més de contribuir a la sostenibilitat constitueixen un element de difusió) com en àmbits rurals (on probablement constitueixen l'única alternativa energètica econòmicament viable).


 

 

Antecedents

El programa URB-AL és un programa de la Comissió Europea que té com objectiu facilitar la cooperació descentralitzada entre ciutats i entitats locals de la Unió Europea i Amèrica Llatina. Té com finalitat estimular el treball en xarxa, la identificació de bones pràctiques i el intercanvi d’experiències en una o altra direcció. Facilitar la creació de fòrums i trobades que permeten la transferència de coneixements, ajuden al reforçament institucional i contribueixin a millorar la capacitat i cooperació, tant interna com externa, del món local, amb objectiu de millorar la qualitat de vida de les seves poblacions.


En l'actualitat es troba en desenvolupament el Programa URBAL–B “Energies Renovables i Xarxes de Desenvolupament Local”, el qual correspon a la segona fase del Programa URBAL tipus A, denominat “ Energies Renovables i Oportunitats d'Ocupació, Energia+D”, desenvolupat al llarg del període comprès entre 2002 i 2004, que va abordar els següents cinc objectius:

 • Conèixer els aspectes bàsics de la realitat de vida en el municipi.
 • Conèixer la seva situació energètica, una aproximació als balanços energètics.
 • Avaluar els recursos renovables disponibles en els límits territorials del municipi.
 • Establir alguns possibles objectius municipals en l'àmbit de les energies renovables.
 • Avaluar les oportunitats d'ocupació i auto ocupació derivades d'ells.


Aquests cinc estudis es van desenvolupar a partir de documents metodològics, desenvolupats per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, els quals establien els objectius i la informació a obtenir.

 • Diagnosi energètica: Recull informació sobre els balanços energètics locals, pel que fa a demanda energètica, tant a nivell municipal com en els distints àmbits sectorials: xarxa de proveïment, sector industrial, comercial i serveis, transport, agrícola, consums en edificis i instal·lacions municipals i consums en el sector domèstic.
 • Oportunitats energètiques: caracterització i avaluació de recursos: Recull una aproximació a la disponibilitat de recursos renovables en el municipi, en energia solar, recursos eòlics, recursos hidràulics i recursos de la biomassa.
 • Cap a l'establiment d'objectius: Aquest estudi significava una fase culminant del procés d'estudi local, on s'afronta una reflexió col·lectiva i participada sobre les oportunitats i els perills associats al proveïment energètic, sobre les fortaleses i les debilitats del municipi en aquest tema, i el desenvolupament d'una proposta sobre els objectius i prioritats locals en matèria de proveïment energètic.
 • Oportunitats d'ocupació i auto ocupació: Aquest estudi tenia per objecte avaluar les potencialitats d'ocupació que es deriven dels objectius establerts.


Els resultats d'aquests estudis desenvolupats en els municipis es recullen en un document titulat “Estudi Diagnòstic: Energies Renovables i Oportunitats d'Ocupació”. Aquest document està format per dues parts: la Part I, de 299 pàgines, i la Part II, de 522 pàgines; en ells es recull tota la informació elaborada pels municipis i les prioritats establertes per cadascun d'ells en els processos de reflexió col·lectiva portats a terme.

Els estudis desenvolupats en els municipis manifesten els avanços d'aquests en cadascun dels aspectes, manifesten també les manques informatives i donen una visió real de la situació en aspectes com planificació energètica, formació de recursos humans, cultura energètica local, avanços i assoliments en autoproveïment, coneixement de les potencialitats del municipi en recursos energètics i oportunitats que això suposa per al desenvolupament local.

Les conclusions contingudes en l'Informe Final del Projecte URBAL A, van ser avaluades i prioritzades pels representants dels municipis establint-se, després d'un llarg procés de debat, les quals haurien de ser les activitats prioritàries amb vista al Projecte URBAL B. Amb posterioritat a aquesta trobada, les activitats van ser sotmeses a un nou procés de consulta als municipis, perquè expressessin els seus interessos i prioritats respecte al conjunt d'activitats possibles, ja revisades, que se'ls proposaven.

Pot afirmar-se per tant, amb plena convicció, que aquest projecte està basat en una anàlisi exhaustiva de la realitat i les necessitats dels socis que participen, en un procés participatiu de reflexió sobre les múltiples propostes presentades i en una negociació perllongada fins a arribar a els consensos necessaris sobre les propostes prioritàries a presentar.

Objectiu del Projecte URBAL-B


L'objectiu principal del projecte és l'avanç cap a un desenvolupament econòmic energèticament sostenible mitjançant l'ús de les energies renovables, tal com s'indicava inicialment.
Aquest objectiu principal no seria assumible sense uns objectius més concrets dirigits a dotar als socis participants en el projecte de les bases necessàries per a aconseguir l'objectiu principal. Dites objectives concrets són el resultat d'un llarg procés d'estudi i debat, portat a terme durant la primera fase del projecte, sobre les necessitats prioritàries dels municipis que participen en el mateix. Aquests objectius tenen a veure amb les motivacions i els compromisos dels socis amb el desenvolupament sostenible, amb la reducció de les emissions de CO2 i amb l'ús racional de l'energia, basat en el autoproveïment i l'eficiència energètica.Objectius específics:

 1. Posar les bases d'unes polítiques energètiques municipals orientades a la reducció de la dependència en el proveïment energètic, impulsades des del principi de precaució i de responsabilitat, que limitin els impactes sobre l'economia i la societat de possibles problemes relacionats amb el proveïment energètic i l'evolució erràtica dels preus.
 2. Crear instruments locals que permetin donar resposta a aquestes preocupacions, el més important dels quals és sens dubte la creació de capacitats, la formació de tècnics i professionals coneixedors dels problemes i de les respostes a aquests, capaços de trobar les millors solucions adaptades a la pròpia realitat.
 3. Crear instruments que permetin reconvertir la preocupació creixent pels problemes energètics, en una oportunitat per al desenvolupament local, per a la creació d'oportunitats d'ocupació i auto ocupació, microeconòmiques i empresarials.
 4. Crear una cultura social i política que permeti afrontar els nous reptes des de la cohesió dels agents socials, des de l'establiment de compromisos col·lectius, des del consum responsable i des del reforç d'una política encertada
 5. Engegar una sèrie d'experiències pilot tant en comunitats rurals com en àmbits urbans que constitueixin un primer exemple d'aplicació d'energies renovables i que contribueixin a la difusió de la utilització d'aquest tipus d'energies entre la població.

Per a la consecució d'aquests objectius serà necessari a més crear una estructura a nivell local i de la xarxa que afavoreixi la cooperació entre comunitats, la difusió de bones pràctiques i l'optimització de recursos. Aquesta estructura és la xarxa de Centres ENERGIA+D, i la seva creació i consolidació és altre dels objectius concrets del projecte.

La xarxa de Centres d'Energia i Desenvolupament deuria constituir-se com instrument central de la política energètica dels municipis que participen en la mateixa, així com instrument de coordinació per a l'execució de programes i per a l'intercanvi de coneixements i experiències.


Línies d’activitat


Els sis programes d'activitat, proposats a partir del procés de treball i reflexió col·lectiva amb els socis participants, són la resposta a les necessitats, els compromisos i els objectius fixats, i són els següents:

 • Planificació energètica local
 • Creació de capacitats
 • Informació a la població
 • Foment de l'ocupació - Suport a emprenedors
 • Energia solar en àmbits urbans
 • Assistència a comunitats rurals

A aquestes sis línies deu sumar-se una setena que respon a la pròpia creació de la Xarxa i a l'objectiu de la seva continuïtat.

 

Socis Participants de l’activitat

 • Amèrica LLatina
  • ASUNCIÓN (Paraguai): Fundación Celestina Pérez de Almada
  • CUENCA (Equador): Municipalidad de Cuenca
  • ESTEL (Nicaragua): Ayuntamiento Municipal de Estelí
  • LEÓN (Nicaragua): Alcaldía Municipal de León
  • SAN JAVIER (Bolívia): Gobierno Municipal de San Javier
  • SUCRE (Venezuela): Alcaldía del Municipio de Sucre
  • VENADO TUERTO (Argentina): Municipalidad de Venado Tuerto
 • Europa:
  • HUELVA (Espanya): Diputación Provincial de Huelva
  • EGÁLEO (Grècia): Ajuntament de Egáleo
  • MÁLAGA (Espanya): Diputación Provincial de Málaga
  • RUBÍ (Espanya): Ajuntament de Rubí
  • VALLADOLID (Espanya): Ayuntamiento de Valladolid
  • UPC (Espanya): Càtedra Unesco de Sostenibilitat

darrera modificació: Desembre 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Càtedra Unesco de Sostenibilitat.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech