/*****/ /*****/

Per als academics

 

Tecnologia i sostenibilitat


Tecnologia i Sostenibilitat és un espai Web amb material de suport a la docència en Sostenibilitat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d'un projecte realitzat a partir de la iniciativa i l'experiència de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, coordinat en el marc del programa STEP (Sostenibilitat, Tecnologia i Excel·lència) dins del Pla UPC Sostenible 2015, en el que hi ha participat professorat de diversos Departaments d'aquesta Universitat.Catedra UNESCO de Sostenibilitat


La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech (UPC) es un espai interdisciplinari, crític, reflexiu i obert que fomenta una tecnologia que contribueixi el desenvolupament humà sostenible, on cada cop hi ha menys desequilibris i més diversitat. Per aconseguir aquest objectiu, es treballa al voltant d'un sistema integrat d'activitats de recerca, formació, informació i documentació centrades, principalment, en l'anàlisi de les relacions múltiples entre les esferes econòmica, sociopolítica, tecnològica i ecològica.

 
Catedra UNESCO de Sostenibilitat