Accions del document

Butlletí 01

Comparteix Share
Butlletí 01 - Abril 2011

Resums

Seminaris Reciclar Ciutat: Noves Propostes de Transformació Urbana

reciclar ciutat logo v2.JPGEl cicle de xerrades-seminaris Reciclar Ciutat, es vol configurar com un cicle d’intercanvi i de difusió d’idees i experiències de transformació en els diferents àmbits de la vida quotidiana. Es vol donar a conèixer i discutir com es poden crear cicles de funcionament més sostenibles a les nostres ciutats.(llegir mes...)

Curs Internacional “Reptes i Instruments per a l’adaptació al canvi climàtic a escala local i regional”

foto curs v2.JPGEl Canvi Ambiental Global planteja nous problemes científics i polítics deguts al caràcter i a l'escala de les transformacions que està generant. El canvi climàtic és, entre aquestes transformacions, una de les més notòries i la que provoca més reptes, doncs combina la intensificació d'esdeveniments sobtats i sovint extrems, amb transformacions lentes i graduals, i no obstant això, no menys profundes en els seus efectes sobre els sistemes humans i les seves interaccions amb els ecosistemes naturals. (llegir mes...)

Convenció plenària FLACAM.

flacam11.jpgLa principal tasca realitzada per la xarxa enguany, a més de la docència de la Maestria  serà la preparació de la Convenció FLACAM que es realitzarà duran l’any 2011 a Bilbao, per celebrar els 20 anys de creació de la Xarxa. Cada país membre ha realitzat una convenció nacional i ha seleccionat les dues millors ponències que es presentaran a Bilbao. (llegir mes...)

Projecte RECICLAR CIUTAT. Nou acord de col·laboració entre la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat amb l'Associació Barrinar cap a la sostenibilitat i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

mnatec.gifNou acord de col·laboració entre la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat amb l'Associació Barrinar cap a la sostenibilitat i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. (llegir mes...)


Exposició Itinerant Reciclar Ciutat a Colòmbia

foto maloka.JPGLa Càtedra UNESCO de Sostenibilitat arriba a un acord amb Maloka, el prestigiós i més gran parc temàtic de ciència i tecnologia de tot Amèrica Llatina, per incloure l’exposició “Reciclar Ciudad: Moravia un proceso de transformación en Medellín” dins de la seva programació 2011. L’exposició es programarà en un dels recintes de Maloka a Bogotá (Colòmbia), a partir de l’agost del 2011 i fins a finals d’any. (llegir mes...)

Articles

reciclar ciutat logo v2.JPGEl cicle de xerrades-seminaris Reciclar Ciutat, es vol configurar com un cicle d’intercanvi i de difusió d’idees i experiències de transformació en els diferents àmbits de la vida quotidiana. Es vol donar a conèixer i discutir com es poden crear cicles de funcionament més sostenibles a les nostres ciutats.

Aquest cicle, neix amb la voluntat de perpetuar-se i ser anual, com les contribucions que des de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat es fan al Diari de Terrassa, amb un article mensual. Per aquest motiu, es seleccionaran cada any uns 10 temes, i es realitzarà un programa de treball, que inclourà la selecció de dos especialistes en cada temàtica, així com un conductor o chairman que serà un dels membres de la Càtedra UNESCO.

Les xerrades es realitzaran d’entrada a tres ciutats: Terrassa, Sant Cugat per ser la seu de l’escola d’arquitectura –ETSAV- de la UPC i Barcelona.

En algunes de les xerrades es vol implicar a escoles de cada una de les ciutats, ja siguin de primària o de secundària, que treballarien alguns materials preparats per a cada xerrada, i que serien els encarregats de fer les 10 preguntes als ponents. El conductor del seminari, un dels membres de la Càtedra UNESCO, seria l’encarregat de fer un resum inicial de la temàtica i de presentar els anhels-dubtes dels alumnes.

En resum, algunes de les característiques d’aquest cicle de xerrades-seminaris serien:

o 9 temes per conèixer i discutir.

o Influir positivament a les persones, per transformació ciutats

o 3 ciutats: Terrassa, Barcelona i Sant Cugat.

o Adreçat a ciutadans en general, especialistes acadèmics, periodistes, polítics i tècnics, però també a nens i alumnes i gent gran. Nivells de profunditat diferents però alhora divulgatius.

o Un esdeveniment per difondre bones pràctiques sostenibles, de l’inici al re-inici.

Els 9 temes que s’han seleccionat per aquest 2011 seran els següents:

Tema

Ciutat

Responsable CUS

Edificació Sostenible

Terrassa

Xavier Alvarez i Sandra Bestraten

Urbanisme Sostenible

Sant Cugat

Sandra Bestraten

Banca ètica

Barcelona

Sabrina Campos

Alimentació Bio

Barcelona

Sabrina Campos

Cooperació per al Desenvolupament

Terrassa

Jordi Morató

Consum responsable

Barcelona

Andri Stahel

Noves tecnologies per a l’aigua

Terrassa

Jordi Morató i Bea Escribano

Energies netes

Terrassa

Juan Martínez

Educació Alternativa

Terrassa i Barcelona

Enric Carrera

Un fet important i fonamental per a l’èxit i la consolidació d’aquest cicle es que s’afavoreixi la participació ciutadana amb diferents activitats. Això s’ha de treballar a diferents nivells, amb organitzacions especialitzades a cada una de les ciutats, que treballaran els temes claus, però es considera fonamental estructurar la participació de les escoles de les ciutats. Això es pensa treballar de la següent forma:

a) Nens + alumnes de multimèdia farien vídeos en qualitat de mòbil, de fins a 15 minuts, del que entenen i esperen per cada un dels temes. Això s’exposaria al final de les xerrades dels 2 especialistes, i abans del debat.

Joves de secundària, on es buscarà la seva participació activa, per escola (cada una responsable d’un tema), realitzant entrevistes escrites als ponents-especialistes.


Contacto: jordi.morato@upc.edu
Categorías: Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Urbanisme

foto curs v2.JPGEl Canvi Ambiental Global planteja nous problemes científics i polítics deguts al caràcter i a l'escala de les transformacions que està generant. El canvi climàtic és, entre aquestes transformacions, una de les més notòries i la que provoca més reptes, doncs combina la intensificació d'esdeveniments sobtats i sovint extrems, amb transformacions lentes i graduals, i no obstant això, no menys profundes en els seus efectes sobre els sistemes humans i les seves interaccions amb els ecosistemes naturals.

El repte de l'adaptació al canvi climàtic en un món altament urbanitzat és particularment significatiu per als països en vies de desenvolupament a causa d'un conjunt de raons. La primera és l'existència de profundes relacions de doble via entre la ciutat i el medi ambient. Els processos productius, l'alta demanda de productes de consum, els requeriments en termes d'aliment, aigua i energia, així com els fluxos migratoris, representen alguns dels factors més rellevants a través dels quals es pot analitzar aquesta relació d'influència mútua entre ciutat i medi ambient. La segona, és representada per les grans desigualtats socials en l'accés als recursos, a la seguretat ambiental, econòmica i personal. La interacció entre els efectes del canvi climàtic en l'àmbit de diferents ecosistemes produirà l'aprofundiment d'antigues desigualtats, com les que es relacionen amb el treball i la segregació residencial i les noves formes d'exclusió, com les relacionades amb la possibilitat d'adaptar-se de manera efectiva als canvis climàtics i ambientals en general. La tercera, es troba en el fet que la nostra institucionalitat s'enfronti als reptes d'una tasca inacabada, és a dir, la construcció de mecanismes d'implementació de les polítiques al territori.

Es configura per tant un gran repte per als polítics i tècnics, per poder generar capacitat d'intervenció en assentaments humans, ciutats i regions que requereixen de manera urgent d'una política pública capaç d'encarar els reptes multidimensionals que implica un desenvolupament marcat per riscos globals i vulnerabilitats locals.

Un enfocamentament integral en l’adaptació de ciutats i regions al canvi climàtic. Aquest curs ofereix un conjunt d'eines conceptuals i metodològiques per incloure el tema de l'adaptació al canvi climàtic en les polítiques públiques i el planejament territorial urbà i regional. El curs intenta englobar de forma integrada els diferents coneixements actuals en adaptació territorial al canvi global: des de l’anàlisi detallada dels últims avenços sobre la transformació que s'està donant a nivell planetari, fins a la fonamentació en el coneixement de temàtiques ecològiques i de sostenibilitat ambiental i dels límits del planeta, per poder comprendre com millorar la resiliència dels sistemes.

El programa inclou també els grans temes relacionats amb els recursos i la seva gestió, com l'aigua, l’energia i el risc, per finalment presentar una anàlisi exhaustiva de les implicacions socials, en termes de vulnerabilitat social, i d'implicacions institucionals a través d'una revisió de les polítiques i dels actors.

L’objectiu general del curs és enfortir la capacitat de les institucions, organitzacions i actors soci-econòmics locals en la formulació de polítiques integrals d'adaptació de ciutats i regions al canvi climàtic. Com a objectius específics, destaquem els següents:

1. Formar un grup de gestors de polítiques públiques integrals d'adaptació al canvi climàtic en l’àmbit local i regional.

2. Elaborar elements conceptuals i metodològics per a futures polítiques nacionals, regionals i locals d'adaptació.

3. Promoure l'intercanvi d'experiències i la identificació de bones pràctiques.

El curs ja ha tingut una primera edició que s’ha fet a Bogotà, Colòmbia (octubre del 2010), i ara repetirà una estructura quasi idèntica, però amb menys hores, disposant de 8 mòduls, de 3 hores cadascun:

1. Escenaris i amenaces del canvi climàtic (Jordi Mazón, UPC)

2. Ambient i sostenibilitat (CUS)

3. Vulnerabilitat social: conceptes i instruments (Andrea Lampis, Univ. Los Andes)

4. Gestió de l’aigua i sostenibilitat (CUS)

5. Gestió de l’energia i sostenibilitat (CUS)

6. Gestió del risc i urbanització (Carlos Betancourt i Sandra Bestraten)

7. Seguretat ecològica a les ciutats (Carlos Betancourt)

8. Polítiques i actors per a l’adaptació (Margarita Pacheco).

En cada cas s’utilitzaran estudis de cas. Entre el professorat hi hauran experts internacionals, en les diferents temàtiques i experts de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. Entre els experts internacionals professors del curs, destaquen el següents:

· Carlos H. Betancourth, arquitecte i urbanista. Ph.D. Columbia University. Consultor Internacional en disseny i planificació urbana, en temes relacionats amb l'ús eficient de recursos escassos, el disseny participatiu d'estratègies combinades d'adaptació i mitigació davant el canvi climàtic i el disseny d'ecoinfraestructures per a la reducció del risc. Un dels seus principals enfocamentaments de treball ha estat el disseny d'urbanismes de circuit tancat a través de la integració de diferents sistemes de mobilitat, els múltiples usos dels sòls, el desenvolupament d'energies renovables i la recombinació d'aquests models en xarxes interurbanes d'assentaments neutrals en carbó. El 2010 ha estat donant suport a l'estat de Yucatán i a la ciutat de Mèrida a Mèxic, així com també a la ciutat de Cartagena, a Colòmbia, en el desenvolupament d'aquests models de desenvolupament urbà sostenible a través d'una sèrie de tallers.

·
Margarita Pacheco. Consultora nacional i internacional en gestió i planificació ambiental urbana i regional. Col·labora amb entitats nacionals i internacionals per construir sinergies i coherència entre interessos territorials i nacionals, en especial en el camp de l'adaptació al canvi climàtic, la prevenció i gestió del reg i el desenvolupament de capacitats institucionals. Assessora al Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) en la formulació del projecte “enfocamentament Territorial del Canvi Climàtic” i al Centre de Nacions Unides per al Desenvolupament Regional (UNCRD) en el programa de Desenvolupament de Capacitats, per a la conceptualització i incorporació del canvi climàtic en l'ordenament territorial. En la dècada dels noranta exerceix com professora assistent a l'Institut d'Estudis Ambientals de la Universitat Nacional de Colòmbia (IDEA) de Bogotà, on va dirigir el Programa Nacional d'Estudis Ambientals Urbans, donant suport a la conceptualització i la construcció interdisciplinària de la sostenibilitat ambiental en l'ordenament territorial.

·
Andrea Lampis: viu a Colòmbia des de 1996, on és professor assistent del Centre Interdisciplinari d'Estudis sobre Desenvolupament (CIDER) de la Universitat dels Andes a Bogotà. En el 2009 va rebre el seu Ph.D. del London School of Economics amb una tesi titulada ‘Poverty and Vulnerability; an Assets, Resources and Capability Impact Study of Low-Income Groups in Bogotà’. Les seves activitats de recerca giren al voltant d'un interès central en els processos dinàmics de magnificació de la pobresa i l'adaptació en contextos de risc i inseguretat. Entre els seus treballs i publicacions més recents estan els casos de la vulnerabilitat relacionada a l'escassetat d'actius a Bogotà, Cali i Manizales (COLCIENCIAS - 2007), els processos d'adaptació enfront del canvi mediambiental a Tumaco (UGEC/CIDER - 2008) i la relació entre desenvolupament regional, seguretat humana i vulnerabilitat a Bogotà-Cundinamarca (UNCRD – 2).


Contacto: jordi.morato@upc.edu
Categorías: Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Urbanisme, Aigua, Energia, Polítiques de adapación, Seguretat ecològica


flacam11.jpgEl Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM) és una federació d’associacions civils americanes i europees. Està organitzada en forma de XARXA i té membres a diverses universitats, centres de recerca i organitzacions d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Cuba, Xile, Espanya, Mèxic, Paraguai, Perú i Veneçuela. Creada al 1989, FLACAM es una xarxa d’institucions d’iberoamèrica concebuda com un sistema de comunicació interactiu per a la formació de postgrau i la realització de projectes innovadors de desenvolupament sostenible.

FLACAM atorga títols oficials d’especialització i Màster, a través de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina). Des de l’any 1990 fins avui s’han graduat més 400 persones de 10 països llatinoamericans. Actualment els estudiants que realitzen aquesta Maestria obtenen també el titol per la Fundació UPC.

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC forma part d’aquesta Xarxa Unitwin UNESCO, des de l’any 2005 i comparteix la seu espanyola de la Xarxa amb la Càtedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad del País Vasco. La seu central de la Xarxa es troba a La Plata (Argentina).

Els membres de la Xarxa es reuneixen 2 cops a l’any, una al mes d’abril i l’altre al mes de novembre, tot coincidint amb el període lectiu presencial de la Maestria en Desarrollo Sustentable que imparteix la Xarxa.

La principal tasca realitzada per la xarxa enguany, a més de la docència de la Maestria abans esmentada, serà la preparació de la Convenció FLACAM que es realitzarà duran l’any 2011 a Bilbao, per celebrar els 20 anys de creació de la Xarxa. Cada país membre ha realitzat una convenció nacional i ha seleccionat les dues millors ponències que es presentaran a Bilbao.

Pla de treball 2011. La seu espanyola de FLACAM organitzarà al mes de Juny del 2011 la Convenció plenària FLACAM a la ciutat de Bilbao. La organització de l’acte estarà a càrrec de la Càtedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad del País Vasco i de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La Convenció durarà 3 dies i està prevista la participació de responsables de la UNESCO París, representants de la Comissió espanyola de la UNESCO, així com de cadascun dels països que formen part de la Xarxa FLACAM.

Cada país presentarà dues de les experiències més rellevants de l’aplicació de la metodologia FLACAM al seu país, de tal forma que la convenció constarà de la recopilació de les experiències flacamianes més rellevants de llatinoamèrica els darrers 20 anys. La posta en comú d’aquest material servirà per revisar la metodologia de treball de FLACAM i d’ajustar-la a l’actual realitat social, ambiental i econòmica de llatinoamèrica.

A la Convenció de Bilbao també hi participaran diversos experts de reconegut prestigi internacional que han col·laborat els darrers 20 anys en algun projecte FLACAM.

Tot aquest material , reflexions i conclusions serà recollirà en una publicació especial. Més informació es pot trobar a:

  1. http://www.flacam-red.com.ar/congreso_bilbao.html

  2. http://nb-no.facebook.com/note.php?note_id=175162549173422


Contacto: jordi.morato@upc.edu
Categorías: Sostenibilitat, Desenvolupament humà

mnatec.gifProjecte RECICLAR CIUTAT. Nou acord de col·laboració entre la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat amb l'Associació Barrinar cap a la sostenibilitat i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.


Dins el marc d'activitats en pro de la difusió d'experiències de transformació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s'ha constituït la xarxa de col·laboració amb l'Associació "Barrinar cap a la sostenibilitat" i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Aquesta xarxa pretén connectar l'activitat acadèmica de referència de la Càtedra UNESCO amb la dinamització socioambiental de l'associació de joves emprenedors Barrinar i la capacitat que el mNACTEC presentar per ajudar en la difusió de la ciència i la tecnologia.


Es tracta d'un esforç més per fomentar la generació de coneixement al voltant dels processos de transformació que es donen a les ciutats, amb un enfocament centrat en la participació de la ciutadania, incloent diferents col·lectius com les escoles, els aturats, immigrants i altres. Els principals objectius d'aquesta xarxa es centren en la creació d'espais que permetin la difusió, participació i implicació dels ciutadans en els processos de transformació urbana que es duen a terme a diferents llocs del planeta. Per aconseguir-ho, les tres entitats desenvoluparan dues noves iniciatives: 1) l'entorn web Reciclar Ciutat, un espai web permanent per informar, formar i ajudar la transformació, i, 2) els esdeveniments participatius "Transforma Ciutat", un espai presencial de trobada i participació per a diferents sectors de la societat, que s’estructurarà en:


-Xerrades Reciclar Ciutat. El cicle de xerrades Reciclar Ciutat es vol configurar com un cicle d’intercanvi i de difusió d’idees i experiències de transformació en els diferents àmbits de la vida quotidiana. Es vol donar a conèixer i discutir com es poden crear cicles de funcionament més sostenibles a les nostres ciutats. Es tracta d'un espai de reflexió sobre les ciutats, sobre els seus cicles metabòlics i les bones pràctiques del dia a dia, sobre actuacions que millorin la funcionalitat de tots els processos. Un fet important i fonamental per a l’èxit i la consolidació d’aquest cicle es que s’afavoreixi la participació ciutadana amb diferents activitats. Això s’ha de treballar a diferents nivells, amb organitzacions especialitzades a cada una de les ciutats, que treballaran els temes claus, però es considera fonamental estructurar la participació i implicació de les escoles de les ciutats (primària i/o secundària en funció de la temàtica), que treballaran cada una de les temàtiques i alguns dels materials preparats per a cada xerrada. Les escoles participarien directament al llarg de tot el projecte, bàsicament de dues maneres: 1) incorporant una sèrie de dubtes/preguntes per als experts, i 2) generant possibles idees de projectes o iniciatives, que es discutirien i analitzarien posteriorment, tant en jornades presencials, com en l’entorn web a través de votacions.


-Jocs per la Transformació. Es desenvoluparien jornades de treball amb escoles a partir de jocs de rol i altres activitats per desenvolupar els diferents temes que seran tractats en les xerrades.


-Premi Reciclar Ciutat dins de la Bienal. La Biennal-Premi Reciclar Ciutat es un esdeveniment que té com a objectiu fonamental el facilitar la generació de projectes, idees i iniciatives de transformació innovadores, amb valor afegit en la creació d'ocupació. En aquest sentit, la biennal es constitueix en un esdeveniment fonamental per difondre totes les activitats del projecte RECICLAR CIUTAT, però especialment, la biennal és el lloc on es donarà el PREMI RECICLAR CIUTAT, a les millors iniciatives participatives de transformació urbana en l’àmbit ibero-americà. El premi Reciclar Ciutat vol reconèixer el treball de persones, institucions o col•lectius que hagin participat en processos de transformació en un determinat barri, ciutat o regió d'Iberoamèrica, sota criteris de participació, innovació i sostenibilitat.


La Biennal-Premi Reciclar Ciutat es vol constituir en un esdeveniment important per al projecte i la ciutat, ja que el centre de les activitats serà sempre el mNACTEC a Terrassa. La primera edició es farà de forma presencial a la seu central del mNACTEC a Terrassa, i les següents edicions es volen anar realitzant en seus diferents, amb possibilitat que es facin a diferents ciutats de l’àmbit de realització del premi (Amèrica Llatina, Espanya i Portugal). En tot cas també es faria alhora a la seu a Terrassa, realitzant connexió via videoconferència.


Contacto: jordi.morato@upc.edu
Categorías: Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Urbanisme
foto maloka.JPGLa Càtedra UNESCO de Sostenibilitat arriba a un acord amb Maloka, el prestigiós i més gran parc temàtic de ciència i tecnologia de tot Amèrica Llatina, per incloure l’exposició “Reciclar Ciudad: Moravia un proceso de transformación en Medellín” dins de la seva programació 2011. L’exposició es programarà en un dels recintes de Maloka a Bogotá (Colòmbia), a partir de l’agost del 2011 i fins a finals d’any.

Durant el mes d'octubre de 2010, i dins el marc de la VII Biennal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanisme celebrada a Medellín, es va realitzar l'exposició “Reciclar Ciudad: Moravia un proceso de transformación en Medellín”, com un testimoni de la transformació de la muntanya d'escombraries, dels seus actors i les estratègies utilitzades per a la integració de la zona a la dinàmica urbana, així com d'altres processos de transformació semblants a d’altres ciutats, com Barcelona. En l'exposició es fa una reflexió sobre l'actuació urbana, la participació, planificació i gestió, tant pública com privada, universitària i comunitària i l'articulació interinstitucional per al foment del desenvolupament humà sostenible.


RECICLAR CIUTAT ha estat una iniciativa de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, duta a terme en conjunt amb institucions com la Secretaria de Desarrollo Social de l'Alcaldia de Medellín, la Gerència del Macroproyecto de Moravia, l'Àrea Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el Parque Explora, l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), el Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontifícia Bolivariana (UPB), l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i l’Universitat Sense Fronteres.


L’exposició es va instal•lar durant 1 mes a la sala d'exposicions temporals del Parque Explora a Medellin i va a ser visitada per 3.110 persones. Ara l’exposició anirà a partir de l’agost en el prestigiós recinte de Maloka, a Bogotá, la capital de Colombia.


Maloka és un parc temàtic sobre ciència i tecnologia que es va inaugurar el 1998. El seu nom deriva de la maloca, lloc utilitzat per moltes tribus indígenes com a lloc per adquirir la saviesa de l'univers. Es tracta del centre interactiu de ciència i tecnologia més gran i important de tot el continent, amb 17.000 m², 9 sales d'exposició temàtica i prop de 300 mòduls interactius així com el primer i més gran cinema Domo de format gegant de Sud-amèrica.


Maloka disposa d’un equip de recerca i conceptualització que participa en nombroses activitats lligades a la ciència i la tecnologia, i en especial al voltant dels seus cinc clubs de Ciència: Petits Exploradors, Biologia, Robòtica, Química, Astronomia i Energia. L’aproximació del treball amb les escoles és la base del seu treball, i de fet els alumnes s'inscriuen uns mesos abans i es reuneixen tots els dissabtes per fer projectes científics i ampliar els seus coneixements.


També existeix la Corporación Maloka, com un Programa de cobertura nacional amb projecció internacional, de caràcter cultural, educatiu, científic, tecnològic, recreatiu i turístic, que aporta a la construcció d'una societat basada en el coneixement, a través del disseny de múltiples estratègies d'apropiació social de la Ciència i la Tecnologia, generant esperit crític i consciència sobre el seu impacte en la vida quotidiana i el desenvolupament social, econòmic i cultural dels colombians.


Al segle XXI, Maloka pretén tenir el mateix propòsit de la llegendària Maloca, adaptada a la societat actual: un lloc per a la trobada, creixement i enriquiment de la comunitat, que promou el reconeixement i el respecte per tots els individus com a éssers humans integrals. Es pretén assentar les bases culturals per impulsar una trobada constructiva entre la ciència moderna i la saviesa mil·lenària dels nostres avantpassats.

Per obtenir més informació de l'exposició “Reciclar Ciudad: Moravia un proceso de transformación en Medellín” i de la organització Maloka, podeu consultar els següents enllaços:


1.
http://cus.upc.edu/recerca/AquaSost/exposicion-reciclar-ciudad


2. http://www.maloka.org

Contacto: jordi.morato@upc.edu
Categorías: Sostenibilitat, Ciència, Tecnologia, Moràvia
darrera modificació: Desembre 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Càtedra Unesco de Sostenibilitat.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech